تیم ما

تیم ما

تیم مشاوران مجموعه برندسان ازاساتید برجسته حوزه کارآفرینی تشکیل شده است. در این راه با ایجاد دپارتمان های تخصصی برترین ها را گرد هم آورده ایم.زیرا اعتقاد داریم در توسعه و ثبات بخشی به کسب و کارها تخصص های گوناگونی نیاز است.

 

دپارتمان انگیزه و هدف:

مدیر گروه : استاد حسین چناری ؛ دانش آموخته مدیریت ؛ مدرس دانشگاه و مولف کتب تخصصی

 

دپارتمان پژوهش بازار:

مدیر گروه : استاد عبدالرضا رحیمی؛ دانش آموخته کامپیوتر و مدیریت کسب و کار؛مدرس وطراح سیستم های تجاری

 

دپارتمان فروش:

مدیر گروه : استاد هادی بیسجردی؛ دانش آموخته برق صنعتی و مدیریت کسب و کار؛ مدرس و مبدع روش های نوین فروش

 

دپارتمان آی تی :

مدیر گروه : استاد فرشید ارزانی؛ دانش آموخته کامپیوتر؛ مدرس دانشگاه؛ طراح و مجری سیستمهای کامپیوتری

 

دپارتمان حسابرسی:

مدیر گروه :

 

دپارتمان سرمایه گذاری :

مدیر گروه : استاد مرتضی وهابی: دانش آموخته مدیریت کسب و کار؛ مدرس و مولف ؛ مبدع روش های سرمایه گذاری مطمئن

 

دپارتمان چند رسانه ای:

مدیر گروه : استاد سعید گرمابدری: دانش آموخته گرافیک ؛ مدرس گرافیک و انیمیشن؛ مجری سسیستم های چند رسانه ای

 

دپارتمان حقوق:

مدیر گروه :

 دپارتمان سازماندهی:

مدیر گروه : امیر احسانی؛ دانش آموخته ای تی؛ مدرس و طراح سیستم های اتوماسیون